Sylwia Badowska

Dr inž. Sylwia Badowska je akademických pracovníkem na Katedře marketingu Fakulty managementu Gdaňské univerzity v polských Sopotech.Specializuje se na oblast výzkumu a analýz spotřebitelských trhů. V posledních 3 letech se zabývá komparativním výzkumem zaměřeným na identifikaci chování a přístupů seniorů k technologickým inovacím v zemích střední Evropy. Od roku 2016 začala sbírat data nejdříve v Polsku a Slovinsku. Jejími respondenty jsou zejména účastníci univerzit třetího věku. Výsledky publikovala ve vědeckých časopisech, které se zabývají spotřebitelskou poptávkou a umožňují navrhovat technologické produkty přizpůsobené potřebám místních spotřebitelů. Ve svém výzkumu pokračovala v roce 2018 také v České republice, kde jejími respondenty byli účastníci univerzit třetího věku na Masarykově a Mendelově univerzitě. Rozvíjí myšlenku inovativnosti v oblasti chování spotřebitelů – seniorů.