Dzintra Iliško

Dzintra Iliško je profesorkou a vedoucí Centra pro udržitelné vzdělávání v Lotyšsku (Center of Sustainable Education in Latvia, Daugavpils University, Institute of Humanities and Societal Sciences). Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na udržitelné vzdělávání, začlenění udržitelného vzdělávání do přípravy učitelů, genderová studia a inkluzívní vzdělávání. Je členkou několika mezinárodních odborných sítí jako BBCC (Baltic and Black Sea Concortium in Educational Research), ISREV (International Society of Religious Education and Values), ESWTR (European Society of Women in Theological Research). Je autorkou více jak padesáti publikací a editorkou následujících mezinárodních časopisů: