Přihláška s aktivní účastí


Následující formulář slouží pro přihlášení na konferenci s příspěvkem.

Pro účast bez příspěvku prosím použijte formulář, který naleznete zde.

V případě více autorů příspěvku uveďte prosím ve formuláři všechny autory příspěvku.

Pokud se spoluatoři příspěvku hodlají konference též zúčastnit, je nutné, aby každý z nich vyplnil svoji vlastní přihlášku.

Pokud bude autorů příspěvku více než tři, uveďte prosím ostatní spoluautory do poznámky pro organizátory konference.

Nezapomeňte taktéž zaplatit konferenční poplatek.

Potvrzení o odeslání přihlášky Vám přijde obratem na uvedený email.

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinnými údaji.

V případě, že se konference po podání přihlášky nebudete moct zúčastnit, informujte nás prosím neprodleně prostřednictvím emailu icolle@mendelu.cz.


Abstrakt svého příspěvku vložte zde:

Zaškrtněte v případě, že se na konferenci hlásíte jako Mgr., nebo Ph.D. student.

Uveďte prosím celý název institute, fakulty, oddělení, atd.
Uveďte prosím celou adresu pracoviště.
Pokud budete uvádět s předvolbou, uveďte prosím ve formátu: 00420; 00421 atd.
V případě požadavku na vystavení faktury za platbu konferenčního poplatku uveďte sídlo organizace, IČO a DIČ.

Pokud se konference zúčastníte osobně, prosím zatrhněte.

Pokud se konference zúčastní i Autor 2 osobně, prosím zatrhněte.

Pokud se konference zúčastní i Autor 3 osobně, prosím zatrhněte.

Zde prosím vyberte sekci konference, kam chcete příspěvěk zařadit.
  • 1. Preprimární a primární vzdělávání
  • 2. Sekundární vzdělávání
  • 3. Terciární vzdělávání
  • 4. Další vzdělávání
  • 5. Posterová sekce
Klíčová slova oddělte prosím středníkem
Klíčová slova oddělte prosím středníkem
Zde prosím jasně uveďte téma, teoretický, či koncepční rámec příspěvku, cíle, výzkumné otázky atd.
Zde prosím jasně uveďte metodologii výzkumu, použité výzkumné metody/nástroje a zdroje výzkumu.
Zde prosím jasně uveďte své závěry, očekávané hlavní výsledky či nálezy.
Shrnutí musí obsahovat jasně vymezené téma, teoretický, či koncepční rámec příspěvku, cíle a výzkumné otázky příspěvku, popis použité metodologie, metod a zdrojů výzkumu a očekávané výsledky, nálezy a závěry.
Uveďte prosím maximálně 5 základních titulů v citační normě APA.

V případě, že ano, prosím zatrhněte. Pokud máte další specifické požadavky, napište je prosím do kolonky poznámky.

Slavnostní večer se bude konat 12. září 2023 od 19.00.
  • Ano.
  • Ne.

Potvrzení o odeslání přihlášky Vám dojde obratem na uvedený email.