Příspěvky do sborníku


Pokyny k příspěvkům


Příspěvky do sborníku ICOLLE 2022 budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Akceptovány budou příspěvky zpracováné dle instrukcí v připravené šabloně (viz níže).

Příspěvky prosím strukturujte minimálně takto:

  • úvod
  • cíle
  • teoretická východiska
  • metodologie
  • výsledky
  • diskuze
  • závěr
  • použité zdroje
 

Příspěvky do sborníku budou přijímány do 31. 8. 2022 (viz též důležité termíny).

Veškeré příspěvky projdou standardním recenzním řízením se dvěma anonymními recenzenty.

Autoři příspěvků budou po vyhotovení recenzních posudků vyrozuměni emailem organizátory konference.

Příspěvky prosím odevzdávejte v anonynimizované i neanonymizované formě s názvem souboru: JMENO_PRIJMENI_ANONYM a JMENO_PRIJMENI_NEANONYM


Příspěvek odevzdejte zde:

Vložte soubor - anonymizovaná verze (pouze docx, nebo doc) *
Na příspěvky vložené v jiném formátu či nenaplňující požadavky kladené na příspěvky do sborníku ICOLLE 2022 nebudeme brát zřetel.
Vložte soubor - neanonymizovaná verze (pouze formáty docx, nebo doc) *
Na příspěvky vložené v jiném formátu či nenaplňující požadavky kladené na příspěvky do sborníku ICOLLE 2022 nebudeme brát zřetel.

Potvrzení o odeslání příspěvku Vám dojde obratem na uvedený email.