Důležité termíny

Konání konference 8. září 2021 Místo konání: Hotel Avanti
Přihlašování účastníků konference
s příspěvkem
15. května 2021 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Přihlašování účastníků konference
bez příspěvku
do 31. srpna 2021 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Odevzdání příspěvku do sborníku do 31. srpna 2021 Pozdější odevzdání nebude akceptováno.
Zaplacení konferenčního poplatku Bližší informace naleznete zde.