Důležité termíny

Konání konference 13. září 2023 Místo konání: ICV MENDELU
Přihlašování účastníků konference
s příspěvkem
23. června 2023 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Přihlašování účastníků konference
bez příspěvku
do 31. srpna 2023 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Odevzdání příspěvku do sborníku do 30. září 2023 Pozdější odevzdání nebude akceptováno.
Zaplacení konferenčního poplatku Bližší informace naleznete zde.