Důležité termíny

Konání konference 17.–18. září 2019 Místo konání: budova ICV MENDELU, Brno
Přihlašování účastníků konference
s příspěvkem
do 31. května 2019 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Přihlašování účastníků konference
bez příspěvku
do 31. srpna 2019 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Odevzdání příspěvku do sborníku do 31. srpna 2019 Pozdější odevzdání nebude akceptováno.
Zaplacení konferenčního poplatku Bližší informace naleznete zde.