Důležité termíny

Konání konference 7. září 2022 Místo konání: Hotel Vista
Přihlašování účastníků konference
s příspěvkem
15. května 2022 Prodlouženo do 31. 5. 2022.
Přihlašování účastníků konference
bez příspěvku
do 31. srpna 2022 Pozdější přihlašování nebude umožněno.
Odevzdání příspěvku do sborníku do 31. srpna 2022 Pozdější odevzdání nebude akceptováno.
Zaplacení konferenčního poplatku Bližší informace naleznete zde.