Organizační výbor konference ICOLLE 2019


Organizační výbor konference

jméno a příjmení funkce agenda kontakt

Petr Adamec

předseda organizačního výboru

předseda organizačního výboru

petr.adamec@mendelu.cz

Michal Šimáně

výkonný ředitel konference

koordinace činností spojených s konferencí,
správa internetových stránek

michal.simane@mendelu.cz

Marie Horáčková

tajemnice konference

sběr přihlášek a příspěvků, komunikace
s účastníky a recenzenty

marie.horackova@mendelu.cz

Alena Krejčí

provozní ředitelka konference

konferenční poplatky, stravování, doprava, exkurze

alena.krejci@mendelu.cz

Martina Urbánková

tisková mluvčí konference

PR, grafické a editorské práce na sborníku

martina.urbankova@mendelu.czPořádající organizace


Konferenci pořádá vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

ICV MENDELU vznikl v roce 2003 a od roku 2006 je samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně.

ICV MENDELU se zaměřuje na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti učitelské pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín. Těmto oblastem se věnuje i ve své vědecko-výzkumné činnosti.

V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti.

Pro všechny studenty MENDELU zajišťuje ICV zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství.

Pro seniory organizuje vzdělávání formou Univerzity třetího věku.


Kontakt:
 

Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5
613 00  Brno
IČ 62156489
DIČ CZ62156489