O konferenci ICOLLE

Sborníky abstraktů z konference ICOLLE

2023 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2023 Stáhnout
2022 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2022 Stáhnout
2021 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2021 Stáhnout
2020 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2020 Stáhnout
2019 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2019 Stáhnout
2018 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2018 Stáhnout
2017 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2017 Stáhnout
2016 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2016 Stáhnout
2015 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2015 Stáhnout
2014 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2014 Stáhnout
2013 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2013 Stáhnout
2012 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2012 Stáhnout
2011 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2011 Stáhnout
2010 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2010 Stáhnout
2009 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2009 Stáhnout

Další publikace vydané na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU
 

rok vydání název publikace ke stažení
2022 Trends and Competencies in Vocational Education Stáhnout
2021 Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání Stáhnout
2013 Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol Stáhnout
2013 Profese učitele odborných předmětů Stáhnout
2013 Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie Stáhnout
2015 Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání Stáhnout