O konferenci ICOLLEVznik konference


První ročník mezinárodní konference ICOLLE (International Conference of  Lifelong Learning) byl uspořádán ve dnech 8. a 9. září 2009
u příležitosti 90. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně. Cílem konference bylo zhodnocení současných trendů celoživotního vzdělávání a transfer zkušeností pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. Proto byla na konferenci ICOLLE 2009 věnována pozornost tématům z oblasti dalšího odborného vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků i seniorů.

Konference ICOLLE poskytuje možnost vystoupit širokému spektru odborníku z oblasti vzdělávání s příspěvky, které se teoreticky, empiricky, metodologicky či prakticky týkají celoživotního vzdělávání. Stejně tak umožňuje publikovat výstupy z právě probíhajících
či již ukončených výzkumů a projektů, kromě jiného též v rámci diplomových nebo disertačních prací. Konference je od svého začátku zaměřena na oblast celoživotního vzdělávání.

Je tedy určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i magisterským a doktorským studentům včetně širší odborné veřejnosti, jíž se se předmětná problematika týká. Na konferenci jsou obvykle zváni a vystupují na ní přední odborníci z oblasti vzdělávání a školství, státní správy a samosprávy, aplikační sféry a praxe, čelní představitelé vysokých škol
a dalších významných veřejných institucí nebo profesních sdružení a zejména vědečtí pracovníci.

Cílem konference je vzájemná podpora a informovanost o nových trendech v oblasti celoživotního vzdělávání, které mohou zkvalitnit nebo inovovat vyučovací a jiné procesy ve vzdělávání, legislativu v oblasti školství, přípravu pedagogických pracovníků i dalších profesí
a v neposlední řadě i oblast seniorského vzdělávání. V neposlední řadě poskytuje konference příležitost pro vzájemné setkávání
a výměnu zkušeností mezi odborníky z mnoha zemí.

Sborníky z konference ICOLLE
 

ročník sborník datum konání ke stažení
2021 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2021 8. 9. 2021 Stáhnout
2020 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2020 9. 9. 2020 Stáhnout
2019 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2019 17.-18. 9. 2019 Stáhnout
2018 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2018 18.–19. 9. 2018 Stáhnout
2017 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2017 12.–13. 9. 2017 Stáhnout
2016 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2016 13.–14. 9. 2016 Stáhnout
2015 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2015 15.–16. 9. 2015 Stáhnout
2014 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2014 16.–17. 9. 2014 Stáhnout
2013 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2013 17.–18. 9. 2013 Stáhnout
2012 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2012 18.–19. 9. 2012 Stáhnout
2011 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2011 13.–14. 9. 2011 Stáhnout
2010 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2010 14.–15. 9. 2010 Stáhnout
2009 Sborník příspěvků z mezinárodní konference ICOLLE 2009 9.–9. 9. 2009 Stáhnout

Sborníky abstraktů z konference ICOLLE

2021 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2021 Stáhnout
2020 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2020 Stáhnout
2019 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2019 Stáhnout
2018 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2018 Stáhnout
2017 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2017 Stáhnout
2016 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2016 Stáhnout
2015 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2015 Stáhnout
2014 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2014 Stáhnout
2013 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2013 Stáhnout
2012 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2012 Stáhnout
2011 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2011 Stáhnout
2010 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2010 Stáhnout
2009 Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2009 Stáhnout

Další publikace vydané na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU
 

rok vydání název publikace ke stažení
2021 Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání Stáhnout
2013 Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol Stáhnout
2013 Profese učitele odborných předmětů Stáhnout
2013 Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie Stáhnout
2015 Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání Stáhnout