About the ICOLLE Conference

ICOLLE abstract conference proceedings

2023 ICOLLE 2023 International Conference Abstract Proceedings Download
2022 ICOLLE 2022 International Conference Abstract Proceedings Download
2021 ICOLLE 2021 International Conference Abstract Proceedings Download
2020 ICOLLE 2020 International Conference Abstract Proceedings Download
2019 ICOLLE 2019 International Conference Abstract Proceedings Download
2018 ICOLLE 2018 International Conference Abstract Proceedings Download
2017 ICOLLE 2017 International Conference Abstract Proceedings Download
2016 ICOLLE 2016 International Conference Abstract Proceedings Download
2015 ICOLLE 2015 International Conference Abstract Proceedings Download
2014 ICOLLE 2014 International Conference Abstract Proceedings Download
2013 ICOLLE 2013 International Conference Abstract Proceedings Download
2012 ICOLLE 2012 International Conference Abstract Proceedings Download
2011 ICOLLE 2011 International Conference Abstract Proceedings Download
2010 ICOLLE 2010 International Conference Abstract Proceedings Download
2009 ICOLLE 2009 International Conference Abstract Proceedings Download

Other publications issued by Institute of Lifelong Learning MENDELU
 

Year of issue Title Download
2021

Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání
(Selected chapters of contemporary topics of vocational education)

Download
2013 Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol
(Lifelong Learning under the Conditions of Secondary Schools and Universities)
Download
2013 Profese učitele odborných předmětů
(Profession of a Vocational Subjects Teacher)
Download
2013 Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie
(Selected Trends in Lifelong Learning in the Czech Republic and Other European Union Countries)
Download
2015 Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání
(Development of Educators‘ Competences in the Context of Modern Concept of Education)
Download