Vědecký výbor konference ICOLLE 2021


Vědecký výbor konference

 

člen výboru

instituce

kontakt

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

petr.adamec@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

michal.simane@mendelu.cz

PhDr. inž Lukasz Tomczyk, Ph.D.

Pedagogical University in Cracow, Polsko

lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

prof. Dzintra Iliško, Ph.D.

Daugavpils University, Lotyšsko

dzintra.ilisko@du.lv

prof. Péter Tóth

Óbuda University in Budapest, Maďarsko

toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Masarykova univerzita, Česká republika

zounek@phil.muni.cz

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu - Palestra, Česká republika

svamberk.sauerova@palestra.cz

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitre, Slovenská republika

timea.zatkova@uniag.sk

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika

lucia.hrebenarova@uniza.sk

Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika

jana.trabalikova@uniza.sk

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Univerzita Karlova, Česká republika

jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz

doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

josef.smolik@mendelu.cz

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

tomas.cech@upol.cz

Leslie Blanchard, Ph.D.

Louisiana State University, Spojené státy americké

lellb@lsu.edu