Vědecký výbor konference ICOLLE 2020


Vědecký výbor konference

 

člen výboru

instituce

kontakt

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

petr.adamec@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

michal.simane@mendelu.cz

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D

Univerzita Palackého v Olomouci

tomas.cech@upol.cz

PhDr. inž Lukasz Tomczyk, Ph.D.

Pedagogical University in Cracow, Poland

lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

Asst. prof. Dr. Lazar Stošić

University of Belgrade, Serbia

lazarstosic@ikm.mk

prof. Dzintra Iliško

Daugavpils University, Latvia

dzintra.ilisko@du.lv

prof. Péter Tóth

Óbuda University in Budapest, Hungary

toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu

doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA

Mendelova univerzita v Brně

josef.smolik@mendelu.cz

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Masarykova univerzita

zounek@phil.muni.cz

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

fischerj@vse.cz

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu - Palestra

svamberk.sauerova@palestra.cz