Vědecký výbor konference ICOLLE 2023


Vědecký výbor konference

předseda vědeckého výboru

instituce

kontakt

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

michal.simane@mendelu.cz

členové vědeckého výboru

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

petr.adamec@mendelu.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

lenka.kamanova@mendelu.cz

prof. Dzintra Iliško, Ph.D.

Daugavpils University, Lotyšsko

dzintra.ilisko@du.lv

prof. Péter Tóth

Budapest University of Technology and Economics,  Maďarsko

toth.peter@gtk.bme.hu

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Masarykova univerzita, Česká republika

zounek@phil.muni.cz

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu - Palestra, Česká republika

svamberk.sauerova@palestra.cz

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika

timea.seben.zatkova@ucm.sk

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika

lucia.hrebenarova@uniza.sk

Mgr. Jana Trabalíková, PhD.

Žilinská univerzita v Žilině, Slovenská republika

jana.trabalikova@uniza.sk

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Univerzita Karlova, Česká republika

jaroslav.veteska@pedf.cuni.cz

doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM

Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

josef.smolik@mendelu.cz

Leslie Blanchard, Ph.D.

Louisiana State University, Spojené státy americké

lellb@lsu.edu

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Masarykova univerzita, Česká republika

lojdova@ped.muni.cz

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP

Vysoká škola DTI, Slovenská republika

hrmo@dti.sk

doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.

Vysoká škola DTI, Slovenská republika

kristofiakova@dti.sk