Příprava konference ICOLLE 2021

V současné době probíhá příprava již XIII. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021, která se bude konat při příležitosti oslav 15 let existence vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání (2006-2021).

Konference se bude konat 8. září 2021 v hotelu Avanti.

Další informace včetně možnosti přihlášení na konferenci budou zveřejněny 5. března 2021.