Vydán sborník příspěvků z konference ICOLLE 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

s radostí Vám oznamujeme, že právě vyšel Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021 - Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. Publikace je momentálně dostupná online pod následujícím odkazem a v sekci s názvem O konferenci ICOLLE.