Vladimír Hulík

Mgr. Vladimír Hulík (*1975) získal bakalářské vzdělání v oboru Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze a magisterské vzdělání v oboru Veřejná a sociální politika na Univerzitě Karlově. V letech 2000–2011 pracoval jako analytik v Ústavu pro informace ve vzdělávání, po jeho zrušení přešel v roce 2012 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde je vedoucím oddělení statistických výstupů a analýz. Profesně se orientuje na analýzy a prognózy vývoje vzdělávacího systému a na problematiku indikátorů ve vzdělávání, zejména v mezinárodním kontextu. Je členem několika expertních skupin Evropské komise, Eurostatu a OECD, které se zaměřují na statistiku a tvorbu indikátorů v oblasti vzdělávání. Je spoluautorem knihy Studijní neúspěšnost na vysokých školách – teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení.