Kateřina Lojdová

doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.  vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (MU). Vyučovala na vyšší odborné škole a od roku 2012 působí na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty (PdF MU), kde se věnuje přípravě budoucích učitelů v pregraduálním i v celoživotním vzdělávání. Podílela se na inovaci kurikula pedagogicko-psychologické přípravy na PdF MU, tvorbě časopisu pro učitele Komenský a pracovala v několika výzkumných projektech Grantové agentury české republiky (GAČR): moc ve školní třídě, řízení třídy, žákovská diverzita. V současnosti je řešitelkou výzkumného projektu GAČR zaměřeného na soukromé alternativní školy. Pracovně i ve volném čase hodně cestovala, stáže absolvovala například v USA nebo v Izraeli. Nyní se věnuje zejména synovi Ríšovi.