Lucia Hrebeňárová

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. je absolventkou Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 2006 pracuje ako riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, ktorého činnosť sa zameriava na štyri kľúčové oblasti: vysokoškolskej výučby odborného cudzieho jazyka, organizácii jazykových kurzov a medzinárodnej certifikácií, seniorskému vzdelávaniu a ďalšiemu vzdelávaniu vysokoškolských učiteľov. Profesijne sa venuje manažmentu vzdelávania s dôrazom na možnosti prepájania výstupov vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Spolupracuje na plánovaní, tvorbe a riadení projektov ďalšieho vzdelávania zameraných najmä na oblasť vzdelávania pre 45+, sektorových partnerstiev a dobrovoľníctva vo vzdelávaní. Je spoluautorkou systému Adaptačného vzdelávania pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov Žilinskej univerzity v Žiline. Podieľala sa na riešení niekoľkých medzinárodných projektov zameraných tvorbu a implementáciu stratégii ďalšieho vzdelávania v univerzitnom prostredí. Je prezidentkou Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku, Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie a členkou medzinárodnej asociácie centier ďalšieho univerzitného vzdelávania EUCEN.