Markéta Pánková

PhDr. Markéta Pánková, Historička, komenioložka, od r. 2005 ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze (NPMK). Jejím celoživotním zaměřením je dílo J. A. Komenského, ale její práce zasahuje i do oblasti novodobých dějin a dějin pedagogiky. Je autorkou nebo spoluautorkou řady publikací z dějin školství a komeniologie, a také článků a odborných výstav. Posledními publikacemi M. Pánkové jsou například Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí; Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642- 2016); Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání; vícejazyčná Komenský v nás nebo Učitel ve střední a jv. Evropě. Koordinovala práci na realizaci dvou největších expozic o Komenském v republice, a to v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě, a také expozice v pražském Pedagogickém muzeu J. A. Komenského s názvem Odkaz J. A. Komenského. Dlouhodobě odborně připravuje a realizuje mezinárodní konference z dějin školství a z oblasti komeniologie. Nyní je členkou prestižní organizace Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku, a také výkonnou ředitelkou Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. Je zástupkyní hlavního redaktora mezinárodního časopisu Historia scholastica, členka mezinárodní redakční rady Croatian Education Sciences, členka edičního týmu pro přípravu Encyclopaedia Comeniana, členka Sdružení historiků České republiky a členka vědecké rady Centra pro dějiny vzdělanosti Historického ústavu Akademie věd ČR. Za svou činnost byla vyznamenána několika medailemi J. A. Komenského. V říjnu 2018 obdržela cenu Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury v českých zemích a v zahraničí.  Obdržela medaili ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala Za zásluhy a rozvoj kvality vzdělávání v květnu 2019. Ve stejném roce také převzala čestné vyznamenání Bene Merito udělované ministrem zahraničních věcí Polské republiky za zásluhy o propagaci Polska v zahraničí.