Monika Christoph

Monika Christoph (PhD) - od roku 2010 působí jako odborný asistent na Continuing Education and Vocational Counseling Department, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University v Poznani (Polsko) a jako školní pedagog - odborný poradce na základní škole. Je členkou Polské pedagogické společnosti, Polské odborné společnosti a působí též ve výboru Polské akademie věd. Odborně se zaměřuje na vzdělávání dospělých, profesní a osobní poradenství. Přes deset let aktivně vede akademické kurzy a školení pro učitele, zaměstnavatele a zaměstnance na různých úrovních. Její vědecké zájmy a zkušenosti jsou zaměřeny na problematiku odborného a osobního poradenství, rozvoje a odborného vzdělávání, projektového řízení, vzdělávacích organizací, zaměstnanecké politiky ve veřejných a soukromých institucích a také na formování podnikatelských a inovativních postojů mezi mladými lidmi a zkušenými zaměstnanci. Je autorkou řady publikací v polském i anglickém jazyce, např. monografie Manažerské kompetence a vztahy mezi zaměstnanci v učící se organizaci (2011) a spoluautorkou knihy s názvem Socioedukační potenciál školy a trhu práce (2020) a Vzdělávání dospělých a plánování vzdělávací a profesní kariéry (2020). Kromě jiného působí též jako realizátor vzdělávacích a poradenských projektů.