Pavel Máchal

Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. je absolvent Provozně-ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (dnešní MENDELU) a  po letech praxe v komerční  sféře nastoupil v r. 2004 na Mendelovu univerzitu v Brně, kde stál u zrodu  Institutu celoživotního vzdělávání a byl jmenován vedoucím celoškolského pracoviště, později ředitelem  Vysokoškolského ústavu. V letech 2010 – 2014 působil jako  prorektor pro koncepci, rozvoj a IT. Od roku  2013 přešel na Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, kde byl pověřen založením Ústavu projektového řízení. Od téhož roku do roku 2016 působil ve funkci prezidenta Asociace univerzit třetího věku. V roce 2014 mu byl udělen bulharskou Universitou Angela Kancheva v Ruse titul Honorary professor of the University. Od roku 2012  do roku 2019 byl členem Management Boardu univerzity Sir Padampat Sindhania Udaipur v Indii. Institut celoživotního vzdělávání transformoval do formy Vysokoškolského ústavu Mendelovy univerzity v Brně a vybudoval zde dvě pedagogická pracoviště, první se zabývá poskytováním vzdělávání v oblasti pedagogických věd (Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku); druhé, které vedl do r. 2013, poskytuje vzdělávání v bakalářském studijním oboru Technické znalectví a pojišťovnictví a v magisterském navazujícím  studiu Technické znalectví a expertní inženýrství.