Petr Sucháček

Mgr. Petr Sucháček vystudoval Ústav pedagogických věd na FF MU a dále působí jak tam, tak také na Přírodovědecké fakultě MU. Na obou místech učí (budoucí) učitele učit. Věnuje se zejména pedagogické komunikaci, dialogickému vyučování a práci se skupinovou dynamikou. Byl u příprav a vzniku Centra rozvoje pedagogických kompetencí na MU - www.cerpek.muni.cz. Ve volném čase rád moderuje různé akce a rozvíjí a šíří umění nenásilné komunikace.