Sonia Wawrzyniak

Sonia Wawrzyniak (PhD) - působí jako odborný asistent v Department of General Didactics, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University v Poznani (Polsko) a jako školní pedagog na základní škole. Zajímá se zejména o téma dětí a mládeže s poruchami učení, procesy sociální komunikace a spolupráce s prostředím. Pro studenty vyvinula vlastní volitelné programy tříd, jako například: Dospělí, kteří čelí obtížným emocím a situacím v životě dítěte a Prevence, diagnostika a terapie školní neúspěšnosti. V rámci různých projektů vede workshopy, školení a konzultace pro učitele, rodiče, děti a mladé lidi v oblasti socioterapeutických technik v pečovatelské a výchovné práci, při didaktických a vzdělávacích obtížích, stejně jako v oblasti motivace ve vzdělávacím procesu. Je členkou Polské pedagogické společnosti a členkou výboru pro pedagogické vědy Polské akademie věd. Kromě jiného je autorkou  či spoluautorkou řady publikací v polském a anglickém jazyce, jako např. Socio-vzdělávací potenciál školy a trhu práce (2020).