Ubytování a doprava

Možnosti ubytování v Brně

Kolej Akademie MENDELU

Hotel Continental

Hotel International

Koleje Jana Ámose Komenského MENDELU