Vydán sborník příspěvků z konference ICOLLE 2020 a publikace Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání

Vážené kolegyně a kolegové,

s radostí Vám oznamujeme, že právě vyšel Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020 - Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. Zároveň s tímto sborníkem vyšla i kolektivní monografie s názvem Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. Obě publikace jsou momentálně dostupné online pod jednotlivými odkazy a v sekci s názvem O konferenci ICOLLE.